UE creează o nouă platformă pentru bunăstarea animalelor
Vytenis Andriukaitis, comisarul responsabil pentru sănătate și siguranță alimentară, a prezentat această platformă în cadrul Consiliului pentru agricultură și pescuit la 14 noiembrie 2016: "Scopul platformei este acela de a încuraja dialogul între diferitele părți interesate cu privire la aspectele legate de bunăstarea animalelor ... o mai bună aplicare a legislației UE privind bunăstarea animalelor, promovarea standardelor foarte înalte de bunăstare a animalelor și utilizarea platformei ca facilitator pentru dezvoltarea și utilizarea angajamentelor voluntare ale operatorilor de afaceri ".
Platforma privind bunăstarea animalelor va reuni toți membrii relevanți în ceea ce privește bunăstarea animalelor: organizații profesionale, organizații din societatea civilă, experți independenți din instituțiile academice și de cercetare, statele membre UE și statele membre ale Spațiului Economic European, organizațiile interguvernamentale internaționale precum Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor. În săptămânile următoare, Comisia va publica cererea de candidatură pentru selectarea membrilor platformei, care va aduna maximum 75 de participanți. În anul 2015, un studiu a arătat că cetățenii UE consideră că bunăstarea animalelor este o problemă foarte importantă și că UE joacă un rol în cooperare cu statele membre și cu operatorii din domeniul afacerilor.